MALDIVI – AKTUELNE PONUDE

Cene su date za primer perioda u navedenim mesecima.
Sami birate datum putovanja, grad polaska i dužinu boravka na destinaciji.
Polazak iz Zagreba
8 dana / 7 noći
8 dana / 7 noći
Polazak iz Zagreba
8 dana / 7 noći
8 dana / 7 noći
8 dana / 7 noći
8 dana / 7 noći
8 dana / 7 noći
8 dana / 7 noći
8 dana / 7 noći
8 dana / 7 noći
8 dana / 7 noći
8 dana / 7 noći