ZANZIBAR – AKTUELNE PONUDE

Cene su date za primer perioda u navedenim mesecima.
Sami birate datum putovanja, grad polaska i dužinu boravka na destinaciji.
*Ne savetujemo putovanje od marta do maja i u novembru zbog kišne sezone.
Polazak iz Beograda
8 dana/ 7 noći
Polazak iz Beograda
8 dana/ 7 noći
Polazak iz Beograda
8 dana/ 7 noći
Polazak iz Beograda
Polazak iz Beograda
8 dana/ 7 noći