ZANZIBAR – AKTUELNE PONUDE

Cene su date za primer perioda u navedenim mesecima.
Sami birate datum putovanja, grad polaska i dužinu boravka na destinaciji.
Polazak iz Beograda
9 dana/ 8 noći
Polazak iz Beograda
8 dana/ 7 noći
Polazak iz Beograda
11 dana/ 10 noći